DN UO, Št. 279, 2.4.2021

2. 4. 2021 Boštjan L.
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Odlok
Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 10.04.2021
Tip objave: Odlok
Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Sklep
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023 (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Sklep