17. seja občinskega sveta

17. 3. 2021 Boštjan L.
Seja je potekala dne 24.03.2021 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Odlok
Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 10.04.2021
Tip objave: Odlok
Sklep o določitvi višine prosto oblikovane najemnine (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Sklep
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023 (DN UO, Št. 279, 2.4.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Sklep