DN UO, Št. 265, 27.12.2019

27.12.2019 Boštjan L.
Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 11.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 11.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Konec veljavnosti: 01.06.2020
Tip objave: Sklep