Objava stališč do pripomb med javno razgrnitvijo

14. 6. 2019 Manca Š. M. (Kabinet župana)