Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 01 – Lesce (del območja za Mlinaričem)

7. 9. 2018 Boštjan L.
07.09.2018
Javna naznanila in razgrnitve
15.10.2018 do 00:00
3505-0008/2015
30.08.2018
Tanja Frelih Egart