Objava stališč do pripomb med javno razgrnitvijo

25. 4. 2019 Manca Š. M. (Kabinet župana)