Objava stališč do pripomb med javno razgrnitvijo

21. 12. 2018 Manca Š. M. (Kabinet župana)