Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi prvih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del)

10. 8. 2018 Boštjan L.
10.08.2018
Javna naznanila in razgrnitve
09.10.2018 do 00:00
3505-0005/2018
01.08.2018
Tanja Frelih Egart