DN UO, Št. 247, 28.9.2018

28.09.2018 Boštjan L.
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Radovljica (DN UO, Št. 247, 28.9.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 29.09.2018
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Radovljica (DN UO, Št. 247, 28.9.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 29.09.2018
Tip objave: Odlok
Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018 (DN UO, Št. 247, 28.9.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 29.09.2018
Tip objave: Sklep
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2019 (DN UO, Št. 247, 28.9.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, Št. 247, 28.9.2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Konec veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radovljica (DN UO, Št. 247, 28.9.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 29.09.2018
Tip objave: Sklep