Odlok o prostorskem redu občine Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva