Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o zazidalnem načrtu za Turistično nakupovalni center Lesce – I. faza

Predpisi, na katere predpis vpliva