Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva