Naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Kamna Gorica in svet Krajevne skupnosti Srednja Dobrava

31. 3. 2023 Boštjan L.