Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna (Id. št. 2541)

9. 9. 2022 Boštjan L.
09.09.2022
Javna naznanila in razgrnitve
21.10.2022 do 00:00
3503-0006/2021
31.08.2022
Staša Čelik Janša
045372336