Javno naznanilo o javni predstavitvi Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za občino Radovljica

19. 5. 2021 Manca Š. M. (Kabinet župana)
19.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
19.06.2021 do 00:00