Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo vlog na Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica v letu 2020

28.04.2020 Boštjan L.

Povezane objave