Oporni zid Grajskega parka obnovljen

1. 8. 2017 Manca Š. M. (Kabinet župana)