Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stan. in večstan. objektov, ki so razglašeni za spomenik oz. enoto kulturne dediščine

10. 3. 2017 Boštjan L.
10.03.2017
Javni razpisi in javni natečaji
31.05.2017 do 23:59
41010-0055/2017
10.03.2017
Bojan Gregorčič