Asfaltiranje državne ceste v Begunjah

23. 6. 2015 Manca Š. M. (Kabinet župana)