Povezovalna cesta v poskusnem obratovanju

3. 1. 2011