Obravnava izhodišč za osnutek občinskega proračuna

3. 1. 2011