Poklon Josipini Hočevarjevi ob 100-letnici njene smrti

11. 3. 2011