Imenovan nov vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave

16. 5. 2011