Območja kratkotrajnega parkiranja v občini Radovljica

1. 7. 2011