Začetek obratovanja smučišča v Kamni Gorici

14. 12. 2010