Začetek gradnje komunalne opreme v Dolini v Lescah

8. 10. 2010