Obnova objektov kulturne dediščine v Kropi

16. 9. 2010