Z novinarske konference o kandidaturi za župana Radovljice

20. 8. 2010