Rekonstruirana letališka steza odprta

14. 6. 2010