Regijsko preverjanje za ekipe prve pomoči CZ in RK

1. 6. 2010