Preplastitev dela Alpske ceste v Lescah

5. 8. 2022 Boštjan L.