Vaja enot zaščite in reševanja »Potres Radovljica 2012«

10. 10. 2012