Podpisana pogodba za izgradnjo sekundarne kanalizacije Kropa

11. 12. 2013