Seznanitev vojaških obveznikov v Radovljici

13. 9. 2013