Čistilna naprava Kropa poskusno obratuje

12. 9. 2014