Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Miran Rems
  • Jernej Kolman
  • Branko Fajfar
  • Vojka Jesenko
  • Darko Marolt