Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Miran Rems
  • Jernej Kolman
  • Branko Fajfar
  • Vojka Jesenko
  • Darko Marolt

Mandatno obdobje 2020 - 2024

14.09.2020 ob 18.00

Mandatno obdobje 2018 do 2022