Statutarno pravna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Miran Rems
  • Monika Ažman
  • Darko Marolt
  • Gorazd Fajfar
  • Nejc Kliček