Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

Člani (mandat 2018 do 2022)