Sklicana prva seja novega občinskega sveta

18. 10. 2014