15. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 02.07.2008

Predpisi, sprejeti na tej seji

Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica in 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (99/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.2008
Začetek veljavnosti: 25.07.2008
Konec veljavnosti: 09.06.2012