5. izredna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 14.07.2004

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega DP OR za obdobje 1986-1990 (44/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2004
Začetek veljavnosti: 21.08.2004
Konec veljavnosti: 09.06.2012