41. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 28.10.1998

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 (UVG 2/86,23/88,9/89,18/97,15/98 in Ur. list RS 4/90) (32/98)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni regijski vestnik (17.11.1998)
Datum sprejetja: 28.10.1998
Začetek veljavnosti: 18.11.1998
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Radovljica (31/98)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik gorenjske (13.11.1998)
Datum sprejetja: 28.10.1998
Začetek veljavnosti: 28.11.1998
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Radovljica za leto 1999 NEVELJAVE (31/98)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni regijski vestnik (13.11.1998)
Datum sprejetja: 28.10.1998
Začetek veljavnosti: 28.11.1998
Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1998 NEVELJAVEN (31/98)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni regijski vestnik (13.11.1998)
Datum sprejetja: 28.10.1998
Začetek veljavnosti: 28.11.1998