14. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 04.06.2008

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Radovljica (99/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 25.07.2008
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (99/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 20.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Radovljica (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 20.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Center Lesce - 2. Faza (98/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 28.06.2008
Sprememba in dopolnitev odredbe o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 28.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2007 in 2008 NEVELJAVEN (97/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 17.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (98/28)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 21.06.2008
Konec veljavnosti: 09.06.2012