25. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 24.01.2001

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o darilu Občine Radovljica za novorojence v letu 2001 (6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik gorenjske (02.02.2001)
Datum sprejetja: 24.01.2001
Začetek veljavnosti: 24.04.2001
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Radovljica (11/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik gorenjske (09.11.2001)
Datum sprejetja: 24.01.2001
Začetek veljavnosti: 10.11.2001
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (6/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik gorenjske (02.02.2001)
Datum sprejetja: 24.01.2001
Začetek veljavnosti: 10.02.2001
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 (6/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik gorenjske (02.02.2001)
Datum sprejetja: 24.01.2001
Začetek veljavnosti: 10.02.2001
Konec veljavnosti: 09.06.2012