22. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 22.04.2009

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o prometni ureditvi naselij v Občini Radovljica (114/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 20.06.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (114/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2009
Začetek veljavnosti: 09.04.2009
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990 (114/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (08.05.2009)
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 09.05.2009
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (14/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (08.05.2009)
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 16.05.2009
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje ¨Mivka¨ (114/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (08.05.2009)
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 09.05.2009