Vloga za izdajo soglasja Občine Radovljica kot stranke v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja