Prijava podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka