Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka