Vabilo na javni posvet za sooblikovanje izhodišč za 2SD OPPN Za Merkurjem v Lescah

11.01.2021 Boštjan L.
11.01.2021
Javna naznanila in razgrnitve
16.02.2021 do 23:59
3505-0005/2019
07.01.2021
Staša Čelik Janša
obcina.radovljica@radovljica.si
045372336