Obnovljen vodovod v naseljih Ovsiše, Dobravica in Poljšica

25.09.2020 Metka G.